آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

اطلاعیه‌ها
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره ۱۳: اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور
اطلاعیه شماره ۱۳: اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور
فرآیند تولید، بارگذاری و ارائه کتاب کارنامه راهنمای شغلی اختصاصی به پایان رسیده و از ساعت ۱۰ صبح اول آذرماه در صفحه کاربری ایشان، قابل ...
نظرات شرکت ها