آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


خبر

دهمین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد

دهمین خبرنامه ازمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد 

آنچه در خبرنامه دهم می‌خوانید:

 

-بررسی مدارک داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی

تحلیل مدارک شاخص بررسی شده 

-فرایند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی از پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی

بررسی دسته بندی‌ها در فرایند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌ها 

-مصاحبه معاون منابع انسانی شرکت صنایع گلدیران

-نگاهی اجمالی بر کتاب کارنامه راهنمای شغلی

- مدرک تحصیلی داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی

-معرفی آزمون رفتار شناسی DISC

این مقاله از سری مقاله‌های خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی در مورد مجموعه آزمون‌های شخصیت‌شناسی در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی است و به افرادی که این آزمون‌ها را داده‌اند کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر درک کنند و در مصاحبه شغلی و دیگر مراحل روند جستجوی کار بهتر عمل نمایند. نوع‌های شخصیتی زیر در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

  1. نمایه سلطه(Dominance)
  2. نمایه نفوذ(Influence)
  3. نمایه ثبات(Steadiness)
  4. نمایه وجدان کاری(Conscientiousness)

 

برای آشنایی با تست شخصیت‌شناسی mbti به شماره‌های پیشین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی مراجعه کنید.

برای دریافت خبرنامه دهم روی عکس کلیک کنید

تاریخ انتشار :1400/8/24 - 16:01لینک