آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, بررسی بیش از 16 هزار رزومه توسط شرکت‌ها
بررسی بیش از 16 هزار رزومه توسط شرکت‌ها
تا کنون بیش از ۱۶ هزار رزومه از داوطلبان چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی توسط شرکت‌ها جهت دعوت به مصاحبه شغلی بررسی شده است.
نظرات شرکت ها